-30%

Pregled lekara opšte medicine

5.500,00 дин. 3.850,00 дин.

Pregled lekara opšte medicine na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste pedijatrije

9.000,00 дин.

Pregled lekara specijaliste pedijatra na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste interne medicine

9.000,00 дин.

Pregled lekara specijaliste interne medicine na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste kardiologije

9.000,00 дин.

Pregled lekara specijaliste kardiologa na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

9.000,00 дин.

Pregled lekara specijaliste fizijatra na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste dermatovenerologije

9.000,00 дин.

Pregled lekara specijaliste dermatologije na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Ultrazvučni pregled

13.500,00 дин.

Ultrazvučni pregled na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Ultrazvučni pregled srca

14.500,00 дин.

Ultrazvučni pregled srca na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Doppler ekstremiteta (ruke ili noge)

14.000,00 дин.

Doppler ekstremiteta (ruke ili noge) na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Davanje injekcije

1.900,00 дин.

Davanje injekcije na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Davanje infuzije

3.200,00 дин.

Davanje infuzije na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Zamena klasičnog urinarnog katetera

3.510,00 дин.

Zamena uretralnog katetera (uklanjanje starog katetera i postavljanje novog katetera) na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Kineziterapija

2.700,00 дин.

Kineziterapija na terenu u Beogradu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Inflamatorni panel

1.660,00 дин.

Kompletna krvna slika
Bris grla – bakteriološki
CRP
Uzorkovanje

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Preventivni panel

3.080,00 дин.

Kompletna krvna slika
Sedimentacija
Holesterol
Trigliceridi
HDL
LDL
Glukoza
Urea
Kreatinin
Mokracna kiselina
AST
ALT
GGT
Bilirubin totalni
Ukupni proteini
Gvožđe
Celokupan pregled urina
Uzorkovanje

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Štitasta žlezda

1.470,00 дин.

TSH
FT4
Uzorkovanje

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Anemija

2.005,00 дин.

Kompletna krvna slika
Gvožđe
UIBC
TIBC
Feritin
Uzorkovanje

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.