Pregled lekara opšte medicine NS

4.500,00 дин.

Pregled lekara opšte medicine na terenu u Novom Sadu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste kardiologije NS

6.500,00 дин.

Pregled lekara specijaliste kardiologa na terenu u Novom Sadu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.

Pregled lekara specijaliste pedijatrije NS

6.500,00 дин.

Pregled lekara specijaliste pedijatra na terenu u Novom Sadu.

MediGroup medicinski tim Vam je na raspolaganju za kućne posete radnim danima i vikendom od 08:00 do 21:00h. Naša ekipa će uslugu u Vašem domu obaviti koristeći kompletnu zaštitnu opremu, a vozilo i medicinska oprema se pre svake posete dezinfikuju.